Montáže

Montáž chemických kotiev


Táto technológia sa využíva hlavne pri kotvení strojov, alebo zariadení rôznych konštrukcií alebo aj pri montáži dodatočnej železnej výstuže pri

dobetónovaní. Výhodou týchto kotiev je, že sa dajú realizovať aj po osadení kotevných strojov, alebo zariadení a ich pevnostné vlastnosti sú veľmi dobré.

Pracujeme s technológiou Hilti. V ponuke sú dvojzložkové lepiace hmoty HIT  RE 500, ktoré sa používajú na lepenie výstuží a kotevných šrób, veľkých priemerov.Je tam optimálna doba tuhnutia a tvrdnutia, pri vyšších teplotách možnosť aplikácie do -5 st. C.  Možnosť lepenia, vo vlhkom betóne, je to kotvenie bez pnutia a vysokej hodnoty únosnosti.

Lepiaca Hmota HIT RE 150, ktorá sa používa na vlepovanie výstuží a kotevných šróbov,rýchly nárast pevnosti, pri nízkych teplotách, možnosť aplikácie od - 5 st. C. Možnosť lepenia vo vlhkom betóne. Lepiaca hmota HIT HY 70 slúži na vlepovanie výstuží a kotevných šróbov, možnosť aplikácie od 5 st. C, je to kotvenie bez pnutia, najúnosnejšie kotvenie vo zdvihu. 

Montáž uhlíkových lamiel značky Minova  


Lepené uhlíkové pásky Carbopree slúžia k dodatočnému vyztužovaniu stavebných konštrukcii pomocou externe lepenej výstuže, predovšetkým využiteľnej pri rekonštrukciách a zvyšovaniu nosnosti (zaťažiteľnosti) prvkov stavebných konštrukcií.

Obecne sú pre tento účel vužívané tri typy syntetických vlákien- sklené, aramidové a uhlíkové, z ktorých je procesom lepenia a lisovania vyrábaný produkt. Vstupný materiál je potom určujúci pre charakteristické vlastnosti finálneho produktu, predovšetkým modelu pružnosti a pevnosti v ťahu. Medzi základné  výhody použitia kompozitných materiálov patrí:

• nepodlieha korózii
• hmotnosť materiálu  a z nej vychádzajúca ľahká manipulácia
• elektromagneticky neutrálny
• vysoká pevnosť vzhľadom k vlastnej hmotnosti
• vysoká únavová odolnosť (pre uhlíkové vlákna)


Oblasť použitia kompozitných materiálov pri zosilovaní a vystužovaní konštrukcií je veľmi široká a zahrňuje napr.:

• náprava návrhových /konštrukčných porúch a nedostatkov/
• zosilovanie z dôvodu zmeny pôsobiacich zaťaženiach
• obmedzenie vplyvu seizmického namáhania
• vystužovanie betónových konštrukcií v ťahom namáhavej činnosti
• vystužovanie prednej strany dosiek, alebo trámov pre zvyšovanie pevnosti
• obalovanie stĺpov pre zaistenie stability
• zosilnenie stien proti účinku vetru, seizmiky a pod.
• zosilňovanie potrubia, sil a nádrží z vnútornej strany  pre zaistenie vyššej    oddolnosti proti pôsobiacim tlakom.